Zakład Mechatroniki, sterowniki PLC, PLC, sterowniki
programowalne, robotyka, mechatronika, automatyka, programowanie robotów Zakład Mechatroniki, Intranet wyszukiwarka, sterowniki plc wyszukiwarka, sterowniki plc
     eLearning      Katedra Podstaw Budowy Maszyn      Wydział Budowy Maszyn i Informatyki      Akademia Techniczno-Humanistyczna
Akademia Techniczno-Humanistyczna
Katedra Podstaw Budowy Maszyn
Zakład Mechatroniki
43-309 BIELSKO-BIAŁA, ul. Willowa 2
tel. 338279226, 338279361
fax 338279226
sekretariat KPBM tel./fax 338279248,
mechatronika, sterowniki PLC, sterowniki programowalne PLC


sterowniki PLC, sterowniki programowalne PLC
AUTORYZOWANE CENTRUM SZKOLENIA
GE FANUC AUTOMATION
na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej

Obecnie kształcenie inżyniera nie powinno być ograniczone tylko do jednej dziedziny techniki. Aby dobrze wykształcić inżynierów, pracownicy Zakładu Mechatroniki prowadzą zajęcia
z wielu dziedzin, związanych z takimi zagadnieniami jak: automatyka, mechatronika, informatyka, teoria maszyn i mechanizmów, drgania mechaniczne, sterowniki PLC oraz roboty przemyslowe.
Studenci na naszych zajęciach poznają tajniki teorii maszyn i mechanizmów, uczą się algorytmów sterowania urządzeniami wykonawczymi, jak również poznają metody programowania sterowników swobodnie programowalnych (Programmable Logic Controller) oraz robotów przemysłowych. Dysponujemy dobrze wyposażonymi laboratoriami potrzebnymi do lepszego poznania przedstawianych zagadnień. Pracownicy Zakładu Mechatroniki uczestniczyli lub uczestniczą w szeregu prac naukowo-badawczych związanych z wyżej wymienionymi zagadnieniami o czym świadczy ich dorobek naukowy.
     eLearning     
7.8.2020 godz. 22:28, Ostatnia aktualizacja: 11.04.2012 godz. 12:43